Základní informace

Cíle sociální pomoci:

 • Základním cílem sociální pomoci je zajistit pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli z jakéhokoliv důvodu v nepříznivé sociální situaci, prostřednictvím široké nabídky sociálních služeb
 • Dalším cílem je podpora rozvoje resp. zachování úrovně soběstačnosti uživatele v domácím prostředí, posílení kompetencí uživatelů pro samostatný život, snížení sociálních a zdravotních rizik.
 • Neméně důležitým cílem sociální pomoci je také smluvní princip, který člověka v nepříznivé sociální situaci staví do aktivní role. Jeho objektivizované potřeby a projev vůle by měly být určující pro zvolení formy pomoci.

Formy sociální pomoci:

 • Pobytové služby- služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
 • Ambulantní služby-služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázenanebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.
 • Terénní služby- služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.

 

Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení má nárok každá osoba.