Domov Na zámečku Rokytnice, p.o.
Domov pro seniory

Poskytovatel:
Domov Na zámečku Rokytnice, p.o.
IČ:
61985911
Sídlo:
Rokytnice 1, 751 04 Rokytnice
Statutární zástupce:
JUDr. Eva Fabová
Sociální služba:
Domovy pro seniory
Kontaktní adresa:
Rokytnice 1, 751 04 Rokytnice
Kontaktní osoba:
Karel Horký
Tel.:
581 278 033, 581 278 034, 733 531 122
 
Sociální služba:
Domovy pro seniory
Forma služby:
- pobytová
Cílová skupina:
- senioři
Věková kategorie:
- mladší senioři 65 – 80 let
- starší senioři nad 80 let
Působnost:
- ORP Přerov
- POU Kojetín
- ORP Lipník nad Bečvou
- ORP Hranice

Bližší specifikace poskytované služby:

Posláním našeho Domova je poskytnout nepřetržitou celoroční pobytovou službu ženám ve věku od 55 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby nebo potřebují podporu a péči
s ohledem na svůj věk a zdravotní stav. Službu poskytujeme tak, abychom vytvořili klientkám podmínky pro důstojný život ve stáří.

Obyvatelkám našeho Domova poskytujeme pomoc při těchto základních činnostech:

 • ubytování
 • stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně případně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické aktivity
 • vpřípadě zájmu i pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí

Cíle:

 • snaha o vytvoření co nejdomáčtějšího prostředí
 • podpora volného pohybu jak po Domově, tak v jeho okolí
 • podpora kontaktu uživatelů s přirozeným společenským prostředím, podpora rodinných a přátelských vazeb
 • zajištění rehabilitační péče pro seniorky
 • co nejkvalitnější poskytovaná služba odborně vyškolenými pracovníky