Aktuality

Příspěvky či pozvánky na akce, které si přejete zveřejnit, prosím zasílejte na petra.satankova@cpkp.cz.

 

14.5.2015 Závěrečná mezinárodní konference

   Centrum pro komunitní práci východní Morava pořádá v měsíci červnu závěrečnou mezinárodní konferenci v souvislosti s ukončením tříletého projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“. Konference je určena pro zástupce NNO poskytující sociální služby, zástupce měst a obcí, zejména pracovníků sociálních odborů ze všech krajů ČR a další účastníky komunitního plánování sociálních služeb, zástupce Úřadu práce a všechny zapojené účastníky projektu. ...

 

11.11.2014 Absolventi kurzů na exkurzi na východním Slovensku

Ve dnech 4.-5.11.2014 CpKP východní Morava uskutečnilo v rámci realizace mezinárodního projektu „Informační servis pro sociální služby' 2-denní zahraniční exkurzi za slovenským partnerem Partnerstvem sociálnej inklúzie subregiónu Šariš, určenou pro absolventy kvalifikačního kurzu pracovníka v sociálních službách. Odborná exkurze probíhala u 3 vybraných poskytovatelů sociálních služeb v Prešově. Jednalo se o OZ Barlička, Domov Naděje - Charita Prešov a ZOM Prešov. ...

 

22.10.2014 Poslední kurz pracovníka v sociálních službách úspěšně ukončen

Dne 16.10. 2014 se 18 účastníků kurzu pracovníka v sociálních službách v Kojetíně sešlo naposledy s jediným cílem, napsání závěrečné zkoušky a získání certifikátu. Touto zkouškou byl zakončen poslední ze čtyř cyklů tohoto kurzu pořádaných Centrem pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s Girasole, sdružením pro pomoc a rozvoj v rámci mezinárodního projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“. Kurz probíhal od začátku září do poloviny října, kdy každý účastník absolvoval nejprve teoretickou přípravu a následně i praxi u místních poskytovatelů sociálních služeb. ...

 

9.9.2014 I v Kojetíně vzděláváme nezaměstnané

Poslední ze čtyř cyklů akreditovaných kurzů pracovníka v sociálních službách byl zahájen v pondělí 8.9. v Centru pro sociální služby v Kojetíně. Tento kurz realizuje Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj v rámci rozsáhlého mezinárodního projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“. Sešlo se zde 18 uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce v Kojetíně, Přerově, Hranicích nebo Lipníku nad Bečvou. ...

 

26.8.2014 Mezinárodní konference Mosty z chudoby

Vážení, jménem ředitelky Centra pro komunitní práci východní Morava, paní Mgr. Gabriely Fellingerové, si Vás dovolujeme pozvat na Závěrečnou mezinárodní konferenci pořádanou v rámci projektu „Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity“. Konference se uskuteční ve dnech 9. – 10. října 2014 v Otrokovicích. ...

 

7.7.2014 Třetí cyklus kurzu pracovníka v sociálních službách ukončen !

Dne 3. 7. 2014 se 14 účastníků kurzu pracovníka v sociálních službách v Lipníku nad Bečvou sešlo naposledy s jediným cílem, napsání závěrečné zkoušky a získání certifikátu. Touto zkouškou byl zakončen již třetí z plánovaných čtyř cyklů tohoto kurzu pořádaných Centrem pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s Girasole, sdružením pro pomoc a rozvoj v rámci mezinárodního projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“. Kurz probíhal od konce května do začátku července, kdy každý účastník absolvoval nejprve teoretickou přípravu a následně i praxi u místních poskytovatelů sociálních služeb. ...

 

20.6.2014 Další kurz pracovníka v sociálních službách je v plném proudu!

       V     pořadí již 3. cyklus kurzu pracovníka v sociálních službách pořádaný Centrem pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s Girasole, sdružením pro pomoc a rozvoj, se tento týden pomalu přehoupl do své druhé části. Tentokrát kurz se koná v Lipníku nad Bečvou a všech 14 účastníků má již  za sebou teoretickou část školení, v průběhu které se dozvěděli spoustu nových informací z oblastí jako je např. sociálně právní minimum, metody sociální práce, úvod do psychologie, úvod do problematiky zdravotního postižení a dalších. Nyní je čeká splnit také tu praktickou část, která je nezbytnou součástí a podmínkou, společně s úspěšným složením závěrečné písemné zkoušky, k získání akreditovaného osvědčení „Pracovník v sociálních službách“. Termín zkoušky je stanoven na 3.7.2014 a celý tým Centra pro komunitní práci východní Morava přeje všem účastníkům hodně štěstí.  ...

 

21.5.2014 Gratulujeme dalším absolventům!

                                                                                                                                                                                                                          Centrum pro komunitní práci a Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj gratuluje již v pořadí druhým úspěšným absolventům kurzu pracovníka v sociálních službách, který se tentokrát konal v Hranicích v měsících dubnu a květnu.  Účastníci kurzu z řad uchazečů o zaměstnání evidovaných na místním Úřadu práce získali během 150 hodin výuky, jak teoretické, tak praktické znalosti v oblastech stanovených v §37 vyhlášky 505/2006 Sb. Všichni účastnící kurzu úspěšně splnili závěrečnou zkoušku a obrželi osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, které je opravňuje k výkonu nové profese pracovníka v sociálních službách a tím i přináší nové příležitosti jejich uplatnění se na trhu práce. Rádi bychom také poděkovali zástupkyni Úřadu práce v Hranicích paní Špačkové za skvělou spolupráci a aktivní účast při oslovování zájemců o kurz.                                                                                                                                                                                                   Všem absolventům děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů ! ...

 

2.5.2014 Bezplatné zvýšení kvalifikace pro nezaměstnané

Jste nezaměstnaný a zajímá vás sociální problematika? Chcete zvýšit své možnosti uplatnění na trhu práce a chcete proniknout do oblasti nové profese pracovníka v sociálních službách? Pokud je vaše odpověď ANO, pak je následující zpráva určená právě Vám. ...

 

2.4.2014 Další kurz pracovníka v sociálních službách zahájen

    V pondělí dne 31.3.2014 byl zahájen v Hranicích druhý ze čtyř cyklů akreditovaných kurzů pracovníka v sociálních službách, které realizuje Centrum pro komunitní práci východní Morava ve spolupráci s Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj. Tento kurz probíhá v rámci projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“.  Je určen uchazečům o zaměstnání registrovaných na úřadech práce v Přerově, Hranicích, Lipníku nad Bečvou nebo Kojetíně. ...

 

14.3.2014 Úspěšní absolventi kurzu z řad uchazečů o zaměstnání

Dne 13.3.2014 účastníci přerovského kurzu pracovníka v sociálních službách úspěšně absolvovali závěrečnou zkoušku, která ukončila první z plánovaných čtyř cyklů tohoto kurzu pořádaných Centrem pro komunitní práci východní Morava a Girasole, sdružením pro pomoc a rozvoj v rámci mezinárodního projektu.

Všichni absolventi obdrželi OSVĚDČENÍ s celostátní platností, které jim otevírá pomyslnou bránu k nové profesi pracovníka v sociálních službách, a tím i přináší nové příležitosti a zvýší jejich možnosti uplatnění se na trhu práce. 

Všem absolventům děkujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů ! ...

 

25.11.2013 POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ s PhDr. Ing. Petrem Krohe

Centrum pro komunitní práci východní Morava Vás zve na vzdělávací seminář „Aktivace pracovní, tvůrčí a životní energie“, který se uskuteční ve dnech 3. - 4. prosince 2013 v Přerově. ...

 

23.10.2013 NOVÁ PŘÍLEŽITOST PRO NEZAMĚSTNANÉ

Jste nezaměstnaný? Zajímá vás sociální problematika? Chcete zvýšit své možnosti uplatnění na trhu práce? Chtěli byste pracovat v zařízení jako je např. Domov pro seniory či zařízení pro osoby
se zdravotním postižením? Pokud je vaše odpověď ANO, pak je následující zpráva určená právě Vám. ...

 

1.10.2013 Akreditovaný vzdělávací seminář je v plném proudu !

V úterý dne 24. 9. 2013 zahájila ředitelka Centra pro komunitní práci východní Morava, paní Bc. Gabriela Fellingerová, akreditovaný vzdělávací seminář „Zvyšování odborných kompetencí vedoucích pracovníků NNO“. Tento seminář probíhá v rámci projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“. V konferenčních prostorách Hotelu Na Jižní se jako účastníci sešli vedoucí pracovníci neziskových organizací z Oblastní charity Přerov, Armády spásy v ČR, Charity Hranice, Charity Kojetín, o.s. KAPPA-HELP a občanského sdružení Jsme tady. ...

 
 

8.7.2013 Pozvánka na bezplatný akreditovaný vzdělávací seminář

  Centrum pro komunitní práci východní Morava Vás zve na vzdělávací seminář
Zvyšování odborných kompetencí vedoucích pracovníků v sociálních službách,
konaný v měsíci září a říjen 2013. ...

 

1.7.2013 Centrum pro komunitní práci východní Morava akreditováno!

S potěšením sdělujeme, že Centrum pro komunitní práci východní Morava získalo dne 14.6.2013 od Ministerstva práce a sociálních věcí akreditaci vzdělávací instituce č. 2013/0628-1, a tímto je oprávněno k uskutečňování vzdělávacích programů s celostátní platností. ...

 

24.5.2013 Nový Informační Servis pro Sociální Služby představen

Centrum pro komunitní práci východní Morava pořádalo v měsíci květnu odborné workshopy ve 4 městech přerovského regionu, Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou a Kojetín, na kterých zástupci Centra poprvé představili nový informačně - komunikační systém INFORMAČNÍ SERVIS PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Tento systém, dostupný na webových stránkách www.socialniportal.com, je určen pro zadavatele, poskytovatele a uživatele sociálních služeb a také pro širokou veřejnost našeho regionu. Byl vytvořen v rámci tříletého mezinárodního projektu „Mezinárodním partnerstvím k inovaci rozvoje sociálních služeb prostřednictvím zapojení nezaměstnaných“. ...

 

22.4.2013 Seznamte se, prosím! Nový Informační systém pro sociální služby

LogoCentrum pro komunitní práci východní Morava pořádá odborné workshopy za účelem představení nového Informačního systému pro sociální služby určeného pro zadavatele, poskytovatele a uživatele sociálních služeb v regionu Přerov. Tento nový systém, funkční na internetu, nabídne všem zainteresovaným stranám jednotný prostor ke komunikaci, prezentaci svých aktivit a získání informací o dostupnosti a kvalitě sociálních služeb na Přerovsku. ...

Aktuality


Kontakt

CpKP východní Morava

Horní náměstí 29, 750 02 Přerov

tel.: +420 777 793 719
e-mail: vychodni.morava@cpkp.cz

Listopad 2020
 
PoÚtStČtSoNe
123456745
89101112131446
1516171819202147
2223242526272848
2930     49